Monday, 2 April 2012

Albania, the country of eagles and eagle Pyrrhic

 in Greek
Ο Δημήτριος αρχικά υποχρέωσε σε ήττα τους Αιτωλούς και αφού άφησε τον Πάνταυχο, τον ικανότερο από τους στρατηγούς του, να τους προσέχει με μεγάλο τμήμα στρατού, εξεστράτευσε κατά του Πύρρου. Οι δύο άνδρες εξαιτίας κάποιου κακού υπολογισμού δεν συναντήθηκαν στο δρόμο. Ως αποτέλεσμα ο Δημήτριος εισέβαλε στην Ήπειρο λεηλατώντας και καταστρέφοντας, ενώ ο Πύρρος συγκρούστηκε νότια με τον Πάνταυχο. Οι δύο άνδρες ενεπλάκησαν σε μονομαχία σώμα με σώμα επιδεικνύοντας ικανότητα και γενναιότητα. Η νίκη του Πύρρου έδωσε τέτοιο θάρρος στους άνδρες του, που κατανίκησαν τους Μακεδόνες, συλλαμβάνοντας 5.000 άνδρες ζωντανούς.[18][20] Αξιοσημείωτα, χάρις στο κατόρθωμά του αυτό, ο Πύρρος δεν κέρδισε το μίσος των Μακεδόνων στρατιωτών, αλλά το θαυμασμό τους, καθώς έβλεπαν σε αυτόν τις αρετές του Μεγάλου Αλεξάνδρου.[21] Όταν δε επέστρεψε στην πατρίδα του, οι Ηπειρώτες του χάρισαν τιμητικά το ψευδώνυμο «ο Αετός».[22]
πηγή
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CF%81%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%8

  1. ↑ 22,0 22,1 22,2 22,3 Πλούταρχος«Βίοι Παράλληλοι:Πύρρος»§10
  2.  Πλούταρχος«Βίοι Παράλληλοι:Δημήτριος»§43Πύρρος της Ηπείρου
in Albanian
Perkthimi im
Dhimitri fillimisht detyroi  me humbje Etolianët dhe pasi la Pantafcon, më të aftin e gjeneralëve të tij, të kujdesej me pjesë të madhe ushtrie, marshoi kundër Pirros. Të dy burrat për shkak të një llogaritje e gabuar nuk u takuan në rrugë. Si rezultat i kësaj, Dhimitri pushtoi Epirin, duke plaçkitur dhe shkatërruar, ndërsa Pirro jug u përplas me Pantafchon. Të dy burrat ishin të përfshirë në një duel përleshje ,trup me trup,duke vërtetuar aftësi dhe trimëri.Fitorja e Pirros dha kurajo të tillë njerëzve të tij ,që mundën maqedonasit, duke arrestuar 5,000 burra, të gjallë [18] [20] Veçanërisht, në sajë të kësaj arritje, Pirro nuk fitoi urrejtjen e ushtarëve maqedonas, por admirimin e tyre duke parë tek ai virtytet e Aleksandrit të Madh. [21] E kur ai u kthye në vendlindjen e tij,Epiriotët  i falën duke e nderuar pseudonimin  "Shqiponja". [22]


http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CF%81%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85

in English
Demetrius initially forced to defeat the Aetolians and after he left Pantafcho, theablest of his generals, to watch with much of the army, marched against Pyrrhus.The two men because of a miscalculation not met on the road. As a result, Demetrius invaded Epirus, plundering and destroying, while Pyrrhus south collidedwith Pantafcho. The two men were involved in a melee duel demonstrating skill andbravery. The victory of Pyrrhus gave such courage to the men who defeated the Macedonians, capturing 5,000 men alive. [18] [20] Notably, thanks to theachievement of this, Pyrrhus won the hatred of the Macedonians soldiers, but their admiration; and saw in him the virtues of Alexander the Great. [21] And when he returned to his native Epirus gave him the honorary nickname "the Eagle". [22]
Source
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CF%81%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85

Perfundimi/conkluzion
Albanian
 - 1) Emri shqipëtar,Shqipëri ,shqiponjë ,ishte çmim  nderi i epiriotëve toskë që nga koha e A-lekut të madh,Aleksandritit ,Aleksandrit të madh
- 2) Maqedonasit ishin shqiptarë,djemtë e shqiponjës me burime greke ,sepse u panë virtutet e "Djalit të Shqiponjës",,vetë Aleksandrit të madh

in English
- 1) The name Albanian, Albania, eagle, was the honorary prize of living withinTosca since the A-major currency, Aleksandritit, Alexander the Great
- 2)  Macedonians were Albanians, eagle boys Greek sources, because they sawthe virtues of "Son of the Eagle", Alexander the great


Lekut = major ,xe,xe,A-lekut të madh = A-major currency


Zotërinj lexues ! A dini Albanian ?Nëse nuk dini si mundet të kuptoni historinë,gjuhën e madhe të këtij populli të vogël 
in English 


Gentlemen readers! Do you know Albanian? If you do not know how can you understand the history, language of this great little people?

Nga ARBEN LLALLA ,
"Harta e Epirit(dhe detit Jon).Autorë Jan Jansson & I.Laurenberg,botim i vitit 1650 copperplate,(Bibloteka Γενναδειος ,Athinë)
Lutemi respektoni të drejtat e autorit ! Please respect copyrights!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=422352037778847&set=a.100794623267925.1754.100000121638673&type=1&theater

No comments:

Post a Comment