Tuesday, 6 March 2012

Growers live at the Acropolis plateau, occupying what is called the Albanian neighborhood and what probably was once called by the elders, Pellasgia.

Eyre Evans Crowe: Rrëzë Akropolit, lagjja shqiptare dhe ajo që ndoshta dikur quhej nga të vjetrit, Pellasgia. ·Në lindje të Akropolit, zor se gjen një kolibe ndërmjet Athinës e detit. Kultivuesit e pllajës jetojnë rrëzë Akropolit, duke zënë atë që quhet lagjja shqiptare dhe ajo që ndoshta dikur quhej nga të vjetrit, Pellasgia.

Titulli: The Greek and the Turk;
or, Powers and Prospects in the Levant (1853)
Autori: Eyre Evans Crowe
Botues: Richard Bentley. New Burlington Street; publishing in ordinary to Her Majesty
Year: 1853Thënie për shqiptarët
https://www.facebook.com/notes/th%C3%ABnie-p%C3%ABr-shqiptar%C3%ABt/eyre-evans-crowe-rr%C3%ABz%C3%AB-akropolit-lagjja-shqiptare-dhe-ajo-q%C3%AB-ndoshta-dikur-quhej/322746051107522

No comments:

Post a Comment