Sunday, 25 March 2012

The Albanians won Greek independence.

Shqiptarët fituan pavarësinë greke. Kostumi kombëtar grek është shqiptar. Thuhet se kanë kafkat më të mira të racave të Europës

·

Raca më e fortë që zë bregun perëndimor - shqiptarët. Ata shtrihen fill mbi kufirin malazez dhe  kanë një shpërndaje edhe pak mbi të. Në Greqi ka gjithashtu shumë zona shqiptare. Shqiptarët  fituan pavarësinë greke. Kostumi kombëtar grek është shqiptar. Thuhet se shqiptarët kanë kafkat më  të mira të së gjithë racave të Europës, por, të pazhvilluar. E tyrja është një racë e përvuajtur.  Në vendin e tyre nuk ka hekurudha, thuajse as një gjuhë të shkruar. Asgjë veç faktit se ata janë të ndarë në fe, gjysma mysliman, gjysma të kishës greke, nuk i ka frenuar ata nga fitimi i pavarësinë. Ata janë luftëtarë të patrembur, më të mirët në ushtrinë turke.

-------------------------------------------

The Races in Turkey
The strongest race occupies the west coast — the Albanians. They hold right up to the Montenegrin border and slop over it a bit. In Greece also are many Albanian sections. The Albanians won Greek independence. The Greek national costume is Albanian. The Albanians are  said to have the best heads of all the races of Europe, but undeveloped. Theirs is a race lying fallow. There is no railroad in their country, scarcely a written language.Nothing but the fact that they are divided in religion, half Moslem,half Greek Church, has kept them from winning independence. They are fearless fighters, thebest in the Turkish army.

p.148

Titulli: The Missionary review of the world, Volume 36
Autori:  Royal Gould Wilder, Delavan Leonard Pierson, Arthur Tappan Pierson, James Manning Sherwood
Botues: Funk & Wagnalls, 1913
nga Thënie për shqiptarët më 2012-03-24 në orën 5:43.PD  

Greek Independence is Albanian product ....

No comments:

Post a Comment