Monday, 3 October 2011

British Review: If there still remains the Pelasgians distinct in their original lands, not only Albanians can be

British Review: If there still remains the Pelasgians distinct in their original lands,not only Albanians can beE tillë, duket se ka qenë gjendja e Pellazgëve, në agim të historisë së mirëfilltë, të cilët thuhet se janë quajtur kështu, sipas emrit të një mbreti të tyre. Disa prej tyre (si Athinasit) u bënë tërësisht grekë; dhe gjuha e tyre ndoshta pati shumë ndikim në dialektet Greke. Të paktët të cilët mbetën të pandryshuar, duke ruajtur një pavarësi lokale, u quajtën (nga Tiras) Tirsenë. Shumë u strehuan në Itali, ku ata u quajtën gjithashtu Tirren dhe Etruskë. Shumë mund të jenë ngjitur  bregut jugor të Danubit, dhe të kenë hapur një rrugë për migrimet e ndryshme pasuese nga Traka, të cilat duket se kanë kontribuar te popullsia e përzier e Galisë.
Nëse ka akoma mbetje të dallueshme të Pellazgëve në trojet e tyre origjinale, nuk mund të jenë të tjerë përveç shqiptarëve; dhe kombi i tyre korrespondon tërësisht me një origjinë të tillë. Gjuha e tyre, pranë grekes, ka shumë afri me atë franceze; më saktësisht, i ngjan asaj te tepria e tingujve hundorë, që nuk mund të gjenden lehtësisht në ndonjë burim tjetër.


Titulli: The British review and London critical journal, 1822
Botues: LONDON, PRINTED FOR BALDWIN, CRADOCK, AND JOY, PATERNOSTER-HOW; AND J. HATCHARD AND SON, PICCADILLY. 1822
Akili mban Pentesilean e vrare, murale, Apolloninga Thënie për shqiptarët më 2011-06-18 në orën 1:07.MD
https://www.facebook.com/notes/th%C3%ABnie-p%C3%ABr-shqiptar%C3%ABt/british-review-n%C3%ABse-ka-akoma-mbetje-t%C3%AB-dallueshme-t%C3%AB-pellazg%C3%ABve-n%C3%AB-trojet-e-tyre/193063507409111

No comments:

Post a Comment