Thursday, 12 January 2012

Pelasgians invented writing and the world's first alphabet

Pellazgët shpikën shkrimin dhe alfabetin e parë në botë

Botuar nga faqa Zgjohu Shqiptar !!! Diten e martë, 27 dhjetor 2011 ora 7.19.MD


Nga Luftulla PEZA dhe Liljana PEZA (Albani Observer)
Në historinë e alfabetit si më i vjetër përmendet ai egjiptian, krijuar rreth vitit 2900 p.e.s. Nga ky më pas rrjedh alfabeti fenikas, i shekullit të 11 p.e.s., i cili kishte vetëm bashkëtingëlloret dhe ku zanoret nënkuptoheshin. Më pas nga fenikasit, shkruhet se alfabetin e morën grekët, e përmirësuan edhe me zanoret dhe prej tij rrodhi më pas alfabeti latin. Asnjë fjalë nuk thuhet mbi alfabetin pellazg, që përmendet shpesh nga autorët antikë.
Nga kërkimet tona të fundit mbi alfabetet, puna qëndron krejt ndryshe: njerëzit e parët që kanë shpikur dhe përdorur shkrimin dhe alfabetin për të shkruar gjuhën e tyre kanë qenë pellazgët dhe kjo, gjatë mijëvjeçarit të 6 p.e.s., për të cilën ka prova mjaft bindëse. Alfabet pellazg i kishte të dyja, zanoret dhe bashkëtingëlloret.
Në kulturën neolitike të Vinçës, që shtrihet në të gjithë Ballkanin gjatë mijëvjeçarit 6-5 p.e.s., janë ndeshur mbishkrime të lashta gjer tashmë të pavlerësuara nga ana gjuhësore.
Në figurat 1 dhe 2 tregohen një enë balte nga kjo kulturë me mbishkrimin e lashtë pellazg dhe një copë ene, që mban germën “M” të alfabetit. Shprehja: IIIVIJV1, e cila po të ndahet, bëhet: III VIJ V 1.

Fig. 1-Enë balte me mbishkrim në kulturën Vinça
(5500-4500 p.e.s.)

Fig. 2-Fragment tjegulle, me germën “M”

Fjala “VIJ” lexohet “UIJ”, sepse në mbishkrimet e lashta pellazge/etruske germa “V” lexohet si “U”. Prandaj kemi fjalën “UIJ” = “UJ” (UJË), në gjuhën pellazge/shqipe. Mbishkrime e lashta pellazge dhe etruske kanë afërsi shumë të madhe me gjuhës e sotme shqipe, gjë që tregon për një gjuhë pellage/shqipe. Prandaj mbishkrimi i më sipërm i përket gjuhës së lashtë pellazge.
Edhe numrat “1” dhe “III” etj. i përkasin gjithashtu gjuhës pellazge.Edhe simbolet e tjera të gjetura në kulturën e Vinçës janë mjaft interesante dhe paraqesin lidhje të ngushta me pellazgët autoktonë, sidomos shenjat:

janë shenja-germa të alfabetit të përdorur në shkrimin e Linearit A dhe B, të cila njësohen me I, Y, Y, T, F, I, P, Z (S), N, F, Z (S), Th. Edhe shenjat e tilla si I, II, III, IIII, IIIII, IIIIII, X, XX, etj. shprehin ato shenja, që më vonë u përpunuan nga etruskët si I, II, III, IV, V, VI dhe romakët, duke marrë emrin “numrat romakë”.
Edhe shenja të tilla të kulturës së Vinçës si:


tregojnë se banorët e saj besonin tek perëndia Zeus, i cili është perëndia e pellazgëve.
Germa të tilla të ngjashme “A” dhe “M” janë ndeshur edhe në kulturën neolitike të Maliq-Kamnikut (pranë Korçës, Shqipëria lindore) dhe Cakranit (pranë Fierit, Shqipëria perëndimore), që tregon se gjatë gurvonit shkrimi ka qenë i përhapur shumë gjerë.

Fig. 4- Shtatore gruaje veshur me “Fustanellë” nga Vinça
Në kulturën e Vinçës është ndeshur edhe një shtatore gruaje veshur me fustanellë, veshjen kombëtare pellazge/shqiptare, e cila tregon lidhje tjetër të banorëve të kësaj treve me stërgjyshërit e shqiptarëve – pellazgët.
Shkrim i ngjashëm është ndeshur edhe në Tartaria të Rumanisë, rreth 120 km. në lindje të Vinçës, në një varse tjegulle, datuar e vitit 5300 p.e.s.
Në varse (fig. 5) është shkruar germa “P” dhe pranë saj shprehja “PDor” (ose Pbor), e cila në gjuhën pellazge/shqipe do të thotë “Dora” ose “bora”. Këto plaka përmbajnë mbishkrimin e famshëm, për të cilin disa specialistë kanë shprehur mendimit se këto “symbols represent the earliest known form of writing in the world”, por disa i shohin si zhgaravina.
Mbishkrime të ngjashme janë ndeshur në të gjithë Europën jugë-lindore si në Greqi (Rrasa Dispilio), por edhe në Hungari, Bullgari, Rumani, Moldavi dhe në Ukrainën jugore. Në mbishkrim e Dispilios (fig. 5), datuar 5300 p.e.s., duken mjaft të qarta germat E, F, C, V, I, L në pozicione të ndryshme, të cilat janë përdorur në alfabetet pellazg dhe etrusk.
(Fig.5 Fig.6)

Të gjitha mbishkrimet e Vinçës, Tartarias dhe Dispilios tregojnë se shkrimi me germat e alfabetit pellazgo-etrusk është përdorur qysh gjatë mijëvjeçarit të 6 p.e.s. në rajonin e Ballkanit.
Nga vjetërsia këto shkrime janë shumë më të vjetër se sa shkrimi piktografik shumer (proto-Sumerian pictographic script) nga Uruku i Bagdadit, që deri tani është konsideruar si shkrimi më i vjetër në botë, krijuar rreth vitit 3300 p.e.s. dhe alfabetit egjiptian, i datuar rreth vitit 2900 p.e.s.
G. Katapano ( 1988) flet për alfabetin më të lashtë pellazg në Egjipt nga hieroglifet egjiptiane. Ato i ka krijuar Thoti, një iliro/pellazg bazuar në gjuhën pellazge. Të gjitha hieroglifet egjiptiane shpjegohen me bazë nga germat e alfabetit pellazg. Katapanl i daton hieroglifet egjiptiane 12.000 vjet p.e.s., gjë që nuk përputhet me të dhënat arkeologjike, që i daton ato 2900-2600 p.e.s.

Alfabeti pellazg ka vazhduar edhe gjatë kohës së bronzit, ku vërtetohet me gjetjet në Trojë, Kretë, Peloponez etj. Ai shfaqet në shkrimin e Linearit A të Kretës dhe shkrimin e Linearit B të Mikenës. Shkrimi Lineari B është interpretuar gabim nga anglezët Ventris dhe Kaduik, sikur i përkasin gjuhës greke. Duke punuar me këtë shkrim kemi gjetur të shkruara fjalë pellazge, që gjejnë shpjegimin e plotë në gjuhën shqipe (Peza L. & L.): në krahun e majtë të rrasës ndodhet shprehja e artë: I Z A I Z = Z I A Z I, që donë të thotë “ZI ASHT ZI”.
Zbulimi i shprehjes I Z A I Z ← = → ZI A ZI = Zi asht Zi para dy vjetësh përbënte dokumentin më të lashtë të shkruar të gjuhës pellazge/shqipe (Peza L. & L. 2009 si e shekullit të 14 p.e.s., por sot vjetërsia e shkrimit të gjuhës pellazge/shqipe vërtetohet edhe disa mijëvjeçarë më i lashtë.

Drejtimi i leximit ←
I Z A I Z ← = → ZI A ZI = Zi asht Zi
Fig. 5- Rrasa nr. 7671, që i përket shekullit të 14 p.e.s., ku lexohet shprehja pellazge
←Fig. 7


Me rëndësi është të përmendim edhe mbishkrimin e quajtur Abecedari Marsiliana, i shekullit të 7 p.e.s., ku renditet të gjitha germat etruske/pellazge. Pellazgët dhe etruskët kanë përdorur formën bustrofedike të shkrimit, nga e djallja dhe e majta, si më poshtë (fig. 8):

I gjithë rajoni, ku ka qenë e përhapur kultura e Vinçës, Tartaria, Dispilios, Thesalisë, Cakranit, Maliqit, Kamnikut etj., pra rajoni i Ballkanit dhe i Egjeut gjatë kohës së neolitit dhe kohës së bronzit ka qenë banuar nga fiset pellazge, që përmenden në epikat e Homerit, autorët e tjerë antikë dhe që vërtetohen edhe nga gërmimet arkeologjike. Arkeologët italianë dhe amerikanë në akropolin e Athinës dhe vende tët tjera në Atikë kanë zbuluar ngjashmëri veglash dhe mjetesh me vendbanimet Sesklo dhe Dimini në Thesali, të njohura si pellazge, (Prokopiou & Smith, 1964). Po kështu prania e pellazgëve vërtetohet nga arkeologjia në malin Skourta në Boeoti (French 1989-1990), në ishullin e Lemnit në Egje (Hefner E.D. 1927), në Mikenë dhe Peloponez
(Peza L. & L. 2009) etj. Herodoti dhe autorë të tjerë antikë thonë se pellazgët autoktonë kanë banuar të gjithë rajonin e Egjeut dhe ishujt mesdhetarë, para ardhjes së grekëve rreth shekullit të 6 p.e.s.
Mbishkrimet Dipylon (i Athinës), Cumae (i Korinthit), Kupa e Nestorit, të datuara të shekujve 8-7 p.e.s. dhe që gjer më sot janë mbajtur si monumentet më të lashta shkrimore të gjuhës greke, u vërtetua se nuk kanë lidhje me këtë gjuhë. Të kësaj natyre janë edhe mbishkrimet e lashta të Kretës, të datuar fundi i shekullit të 7 fillimi i shekullit të 6 p.e.s. Në këto mbishkrime kemi zbuluam vetëm fjalë pellazge/shqipe, që dëshmon se ato janë shkruar në gjuhën pellazge. Nga ana tjetër grekët nuk përmenden as në “Iliadë” dhe “Odise” e Homerit, të përgatitura rreth viteve 750-700 p.e.s. Kështu del që fiset greke kanë ardhur në rajonin e Egjeut më vonë, në fillim të shekullit 6 p.e.s. dhe dokumentet më të vjetra greke në Lemn dhe Trojë etj. ndeshen jo para shekullit 5 p.e.s.
Zbulimi i fjalëve pellazge/shqipe “VIJ” dhe “DOR (ose bor)” në kulturën Vinça-Tartaria-Dispilio-Maliq-Cakran, mijëvjeçari i 6 p.e.s., tregon se kjo është gjuha më e lashtë e shkruar në botë me abecedarin e saj më të vjetrin në botë. Gjuha pellazge, shkrimi dhe alfabeti i saj, përbëjnë thelbin kulturor të Qytetërimi Pellazg, qytetërimi më i lashtë perëndimor, pjesë e të cilit janë Qytetërimi Minaik i Kretës, Qytetërimi i Trojës, Qytetërimi i Mikenës, Qytetërimi hitit, Qytetërimi etrusk etj. Qytetërimi Pellazg shfaqet qysh gjatë gurmesmit, rreth 12.000 vjet p.e.s.
Burimi http://zgjohushqiptar.blogspot.com/2011/12/pellazget-shpiken-shkrimin-dhe.html?showComment=1326358871351#c4380367292697002160
(First published in: Conference on the civilization of Pelasgians, Tirana, 21 to 22 October 2011, book summaries p. 1-4s)


Pelasgians invented writing and the world's first alphabet
Published by Wake Forums page! Day Tuesday, December 27, 2011 am 7.19.MD


By PEZA and Ljiljana Luftulla PEZA (Albani Observer)
In the history of the alphabet as he mentioned the old Egyptian, created around 2900 BC Then derived from the Phoenician alphabet, the 11 century BC, which had only consonants and vowels that meant. Then by fenikas, state that the Greeks took the alphabet, with vowels improved and subsequently flowed from his latin alphabet. No word on the alphabet does not say Pelasgian, often mentioned by ancient authors.
From our recent research on the alphabets, the work is quite different: the first people who invented and used the script and alphabet to write their language have been Pelasgians and that, during the 6th millennium BC, which is pretty convincing evidence. Pelasgian alphabet had both vowels and consonants.
Vinçës Neolithic culture, which extends throughout the Balkans during the 6-5 millennium BC, ancient inscriptions are encountered up to now underestimated by language.
Figures 1 and 2 show a crock of this culture with the ancient Pelasgian inscription and a piece of container, which holds the letter "M" in the alphabet. Expression: IIIVIJV1, which is shared, it becomes: V 1 III interconnect.

Fig. Earthenware 1-inscription in culture with cranes
(5500-4500 BC)

Fig. 2-tile fragment with the letter "M"

The word "come" read "UIJ" because the inscriptions of ancient Pelasgian / Etruscan letter "V" is read as "U". Therefore we have the word "UIJ" = "VJ" (water), in Pelasgian / Albanian. Inscriptions of ancient Pelasgian and Etruscan have very large near the today's Albanian language, which indicates a language pellage / Albanian. The above inscription therefore belongs to the ancient Pelasgian language.
Even the numbers "1" and "III", etc.. also belong to the Pelasgian language.Other symbols found in the culture of Vinçës are quite interesting and provides close links with indigenous Pelasgians, especially signs:

are signs, letters of the alphabet used in writing of Linear A and B, which are equivalent to I, Y, Y, T, F, I, P, Z (S), N, F, Z (S), Th. Even signs such as I, II, III, IIII, IIIII, IIIIII, X, XX, etc.. express those signs, which later were processed by the Etruscans as I, II, III, IV, V, VI and the Romans, taking the name "Roman numbers".
Even such signs Vinçës culture as:


show that its residents believe in god Zeus, who is the god of Pelasgians.
Similar letters "A" and "M" are encountered in-Maliq Neolithic culture Kamnikut (near Korca, Albania, Eastern Europe) and Cakran (near Fier, Albania, Western), indicating that during gurvonit article has been widespread wide.

Fig. 4 - September dressed woman "Kilt" by Cranes
In Vinçës culture is also faced woman wearing a kilt monument, national dress Pelasgian / Albanian, which tells about the other inhabitants of this area with the ancestors of the Albanians - Pelasgians.
Writing is like battling in Tartarus, Romania, about 120 km. Vinçës east, in chains, tile, dated the year 5300 BC
In chains (Fig. 5) is written letter "P" and its near term "PDor" (or Pbor), which in Pelasgian / Albanian means "hand" or "snow". These plates contain the famous inscription, which some experts have expressed the opinion that these "Known Symbols Represent the earliest form of writing in the world", but some see as zhgaravina.
Similar inscriptions are encountered throughout the south-eastern Europe as in Greece (Dispilio tables), but also in Hungary, Bulgaria, Romania, Moldova and southern Ukraine. In the Dispilios inscription (fig. 5), dated 5300 BC, seem clear enough letters E, F, C, V, I, L in different positions, which are used in Pelasgian and Etruscan alphabets.
(Fig.5 fig. 6)

All Vinçës inscriptions, and Dispilios Tartarias show that writing with the letters of the alphabet is used Pelasgian-Tyrrhenian since the millennium BCE 6 in the Balkan region.
From the age of these articles are much older than writing piktografik Schumer (proto-Sumerian pictographic script) from Uruku of Baghdad, which until now was considered the oldest writing in the world, created around 3300 BC and the Egyptian alphabet, dated around 2900 BC
G. Katapano (1988) speaks of the ancient Pelasgian alphabet in Egypt from Egyptian hieroglyphics. They created Thoti, an Illyrian / Pelasgian Pelasgian language based. All Egyptian hieroglyphics explained by the letters of the alphabet based Pelasgian. Egyptian hieroglyphics dating Katapanl of 12,000 years BC, which is not compatible with archaeological data, which dates back 2900-2600 BC they

Pelasgian alphabet has continued during the Bronze Age, which confirmed the findings in Troy, Crete, Peloponnese etc. He appears in the writing of the Cretan Linear A and Linear B script Mikenës. Writing Linear B was interpreted wrong by Ventris and Kaduik Englishmen, though belonging to the Greek language.Working with this writing we find the written word Pelasgian, who find a full explanation in Albanian (PEZA L. & L.): on the left side of the expression is the golden rrasës: IZAIZ = ZIAZI, which means "BLACK BONE BLACK. "
Detection of expression IZAIZ ← → BLACK A BLACK = Black = Black bone two years ago constituted the most ancient document written Pelasgian language / Albanian (L. & L. 2009 PEZA as the 14 th century BC, but today the age of writingPelasgian language / Albanian confirmed several millennia old.

← Direction of reading
I I Z Z A = ← → A BLACK BLACK Black = Black bone
Fig. 5 - No stone. 7671, which belongs to the 14 century BC, where the read word Pelasgian
← Fig. 7


It is important to mention the inscription called Abecedari Marsiliana, 7th century BC, which ranks all Etruscan letters / Pelasgian. Pelasgians and Etruscans used bustrofedike form of writing, from the devil and left, as follows (fig. 8):

The whole region, where there was widespread culture of Vinçës, Tartar, Dispilios, Thessaly, Cakran, Maliq, Kamnikut etc.., Then the Balkan region and the Aegean during the Neolithic and the Bronze Age has been inhabited by tribes Pelasgian, which mentioned in Homer's epic, other authors ancient and confirmed by archaeological excavations. Italian and American archaeologists in the acropolis of Athens and other places in Attica thy have revealed similarities with the tools and Sesklo and Dimini settlements in Thessaly, known as Pelasgian, (Prokopiou & Smith, 1964). Also confirmed by the presence of Pelasgians in Mount Skourta archeology in Boeoti (French 1989-1990), on the Aegean island of Lemnit (ED Hefner 1927), in Micenean and Peloponnesus
(PEZA L. & L. 2009), etc.. Herodotus and other ancient authors say that the indigenous Pelasgians have inhabited the entire region of the Aegean and Mediterranean islands, before the arrival of Greeks around the 6th century BC
Inscriptions Dipylon (Athens), Cumae (of Corinth), Cup of Nestorius, dated 8-7 centuries BC and held up today as monuments of ancient Greek language text, was confirmed to have no connection with this language. Of this nature are also inscriptions of ancient Crete, dated to the late 7th early 6th century BC In these inscriptions have found just such Pelasgian / Albanian, which shows that they were written in Pelasgian. On the other hand the Greeks are not mentioned either in the "Iliad" and "Odysseus" of Homer, prepared over the years 750-700 BCThus it appears that the Greek tribes came in the Aegean region later in the early 6 th century BC and documents the oldest Greek and Troy Lemn etc.. not encountered before 5 th century BC
Detection of words Pelasgian / Albanian "come" and "DOR (or boron)" on Cranes-Tartar-Dispilio-Maliq-Cakran, 6th millennium BC, shows that this is the most ancient language written in the world with its abecedarin most ancient in the world. Pelasgian language, alphabet writing and its cultural core of civilization Pelasgians, ancient civilization of the west, parts of which are Minaik Cretan civilization, civilization of Troy, Mikenës civilization, civilization hit, etc. Etruscan civilization. Civilization since the Pelasgians appear gurmesmit, about 12,000 years BC
Source
http://zgjohushqiptar.blogspot.com/2011/12/pellazget-shpiken-shkrimin-dhe.html?showComment=1326358871351#c4380367292697002160

2 comments:

 1. Pershendetje,
  Nuk do kisha intervenuar në këtë artikull sikur mos të mos ishte ky artikull edhe në gjuhët e huaja ku më vjen shumë keqë se jo vetëm se interpretimi i këtij shkrimi eshtë i pa sakët por ju gaboni si edhe me boshtin e historise ku ju e nxjerrni këtê shkrim 8000 vite të vjetër, duke e caktuar rreth 6000 para krishti gjë që është i gabueshëm ky studim.. e sidomos edhe tek ena aty nuk lexohet fare ashtu si e keni cekur ju, por ndryshe, ku ena kthehet mbrapshtë dhe shkrimi lexohet lehtê =APIA+ nr°3=
  Ketu keni lidhjen per te mesuar me gjate rreth ketij shkrimi;
  "Nga kërkimet tona të fundit mbi alfabetet, puna qëndron krejt ndryshe: njerëzit e parët që kanë shpikur dhe përdorur shkrimin dhe alfabetin për të shkruar gjuhën e tyre kanë qenë pellazgët dhe kjo, gjatë mijëvjeçarit të 6 p.e.s., për të cilën ka prova mjaft bindëse. Alfabet pellazg i kishte të dyja, zanoret dhe bashkëtingëlloret.
  Në kulturën neolitike të Vinçës, që shtrihet në të gjithë Ballkanin gjatë mijëvjeçarit 6-5 p.e.s., janë ndeshur mbishkrime të lashta gjer tashmë të pavlerësuara nga ana gjuhësore.
  Në figurat 1 dhe 2 tregohen një enë balte nga kjo kulturë me mbishkrimin e lashtë pellazg dhe një copë ene, që mban germën “M” të alfabetit. Shprehja: IIIVIJV1, e cila po të ndahet, bëhet: III VIJ V 1." Burimi;http://rilindjapelazgoilire.blogspot.fr/2012/01/qytetrimi-europiane-i-vinces.html?showComment=1338748859400#c87411466291363755

  ReplyDelete
 2. Figuren nr 5 e kam lexuar nga burime greke.E kisha por duket se gjate transportit per ne Shqiperi me humbi .Ky alfabet mund te quhet dhe Shqiptar me siguri duke marre parasysh kufijte e vitit 1912 ku Janina cilesohet si kryeqytet i Shqiperise .U gjet thuajse ne kufirin shqiptaro-grek ne Dhispilo(dy shpellat).Greket nuk japin hollesira por une mendoj se dy shpellat jane ne Prespe ,bile toke shqiptare .Nese eshte keshtu ky alfabet eshte i vbjedhur.Cilesohet nga greket 5250 vjet para krishtit .Libri titullohej "Te fshehta(sekrete) Arkeologjike,Athine 2004.Nuk mbaj mend shtepine botuese .Nejse ,une ketu kam cituar te tjere dhe nuk eshte ky mendimi im .Skam asnje problem te marr anen tuaj .

  ReplyDelete