Sunday, 1 April 2012

Alexander and his army, as well Pyrrhus were Shqipetars.(Albanians)


The Mission.herald: Shqiptarët janë Ilirë, pasardhës të pellazgëve.Aleksandri dhe ushtria e tij, si dhe Pirroja, ishin shqiptarë
Pyet njërin prej tyre se kush janë ata dhe ai do të të thotë: “Ata që jetojnë në Shqipëri”. Në kohën e (Shën) Palit ata ishin të njohur si ilirët, që do të thotë “i liri”. Disa prej tyre deklarojnë se gjuha e tyre është e lidhur ngushtë me sanskritishten dhe se ata janë pasardhës të pellazgëve, të cilët erdhën në Gadishullin Ballkan rreth kohës kur Abrahami shkoi në Kanan. Aleksandri dhe ushtria e tij, po ashtu si dhe Pirroja, ishin shqiptarë.

------------------------

Ask one of them who they are and he will tell you, "Those who live in Shqiperi." In the time of Paul they were known as Illyrians ; that is, " the free." Some of them claim that their language is closely related to the Sanskrit and that they are the descendants of the Pelasgians who came to the Balkan Peninsula about the time that Abraham went to Canaan.  Alexander and his army, as well Pyrrhus were Shqipetars.Titulli: The Missionary herald, Volume 87, American periodical series, 1800-1850
Autor: American Board of Commissioners for Foreign Missions
Botues:  Published for the Board by Samuel T. Armstrong, 1891
nga Thënie për shqiptarët më 2012-03-31 në orën 6:59.PD 
Arbanska narodna nosnja - Albanesische Nationaltracht 

Konkluzion
Shikoni krahun e majtë .Shqiptari këtu ka kostume me ngjyrë të kuqe poshtë mesit,dmth "te vendi".
Sipas konkluzioneve të mia Kërci-kuq dhe Bythë -kuq ,Vithkuq - Korçë ,vjen nga kostumet me ngjyrë të kuqe 
"te vendi ".
in english 
conclusion
Look left arm. Citra there suits with red down the middle, meaning "the place".
According to my findings and shin-red-red bum, Vithkuq - South, comes from redcostumes
"the country".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Se mia konizoriza - Θανάσης Μοραΐτης

ΝΕ ΝΙΕ ΡΡΕΝΙΕ ΚΟΝΙΖO
Νε νιe ρρe΄ννιe κονιζό
Πρίτα, πρίτα μορέ βαϊζό!
Πρίτα, πρίτα σα τe πρέσe, 
Βούρρα κρίετe τe βντέσe.

Πρίτα σοτ ε πρίτα ντιέ,
Νάνι σέρδε , σβιέν ποτέ!
Πρίτα ντιέ δε πρίτα σότe,
Νάνι σέρδε, σβιέν μοζ μότe.

Τσe τe θάσe, κακομοίρι, 
Τσe του βλιούα αϊό τε γκίρι.
Μόι μe βράβε, μόι μe λιόσε, 
Μόι μe γκούρρe μe πλιαγκόσε!
No comments:

Post a Comment